19 jaar

Ze zien er niet gelukkig uit, de meisjes in de papierfabriek op deze foto. Ik heb écht met ze te doen. Op de achterkant een wat verwarrende boodschap: oorlog 18,14-15 van in 2-5 van in 1896-19 jaar. Ik neem aan dat beiden of één van beiden 19 jaar was. Geteld van 1896 is de kans klein dat ze nog in leven zijn. De met papier geblindeerde ramen hebben niks met de oorlog te maken, maar vermoedelijk is het een poging om de hitte buiten te houden. Het gebruik om ramen af te schermen met verduisterend papier werd enkel in de tweede wereldoorlog toegepast.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.